Kuntao Energetics är ett enkelt men slagkraftigt program inriktatbygga energi i kroppen, kraftgenerering, ge ett mycket effektivt personligt försvar och för att skapa en sund och stark kropp genom ökad kroppsmedvetenhet  

Kuntao är Hokkien / Fukien dialekt betyder "Fist Way". Det används vanligen om de kinesiska kampsporter som de kinesiska invandrarna i de olika länderna i Sydostasien hade med sig och praktiserade. Kuntao gick inte igenom samma förändringar som Kung Fu på fastlandet gjorde. Kuntao var alltid nödvändigt för försvar och var tvunget att anpassa sig till ny miljö, annorlunda mentalitet, olika vapen etc. Kuntao blev ofta (men inte alltid) påverkas av de lokala stilar som f.ex Silat, Escrima mm. Många tekniker och metoder som man kan anses "traditionella" finner ofta i Kuntao sin naturliga praktiska lösning.
Den Kuntao vi praktiserar är dock väldigt trogen sina kinesiska rötter. Vi fokuserar på kraftgenerering, byggande och härdning av kroppen och givetvis stridsduglighet. Du kommer inte hitta några flashiga tekniker. Men kommer bara hitta principer, tekniker, korta former etc som direkt lämpar sig till praktiskt självförsvar.

Programmet bygger Mattias Persson (www.mattcombatives.se) och Ulf Nilssons  erfarenheter från, och är en förening mellan Kuntao, Bagua, Sydlig Kung Fu, Indonesisk Silat.


Du hittar också lite skillnader mellan hur vi två lär f.ex. Mattias lär en mer allmän kampställning medan Ulf lär ut en kampställning mer som den sydliga kung fu stilars "hourglass" ställning.

 


Vår agenda för Kuntao /-träning bygger på 4 grundläggande principer:
UNDERSTANDING STRUCTURE, which will lead to
UNDERSTANDING ROOT, which is useless if you don’t understand
TRANSFER BODYWEIGHT, and they will give us the tools to reach
SPIRAL ROTATIONAL FORCE.

Att träna Kuntao kommer utan tvekan att för din kampkonst till en mycket högre nivå.

Innehåll:

- Former
- Slag
- Sparkar
- Kast och Nertagningar
- Grepp och Lås
- Kampanpassad Styrketräning
- Härdning
- Kraftgenerering
- Principer för självskydd (Sunt förnuft)

mm…