Kuntao

NO LIMIT KunTao (Basic) Program
Kuntao är Fukien dialekt och betyder ungefär ”Fist Way” (alltså kampkonst). Detta namn används ofta om de stilar av kinesisk kampsport som de kinesiska invandrarna i de olika länderna i Sydostasien hade med sig och praktiserade. Kuntao har inte gått igenom samma förändringar som Kung Fu på fastlandet gjorde. Kuntao behövdes alltid för försvar och var tvungen att anpassa sig till nya förhållanden, olika mentalitet, annorlunda vapen osv, Kuntao påverkades även (men gäller inte alla stilar såklart)  av lokala stilar som f.ex Silat. Många tekniker och metoder som man kan anse "traditionella", finner ofta i Kuntao sin naturliga praktiska lösning.
Den Kuntao vi övar är väldigt trogen dess kinesiska rötter, men detta program kommer också erbjuda er lite goda principer och tekniker från Indonesisk Silat. 
Vi fokuserar på kraft-generering,  kroppsförståelse och härdning av kroppen, och stridsduglighet. Du kommer inte hitta några flashiga tekniker och former. Men kommer bara hitta principer, tekniker, korta former etc som direkt lämpar sig för att själva kampen.  Detta är det ”hårdaste” programmet jag har, vilket dock inte betyder att det är så hårt att någon ska känna sig hindrad att delta, detta program likväl som de andra passar alla som är intresserade.

- Former
- Fotarbete
- Kast och Nertagningar
- Grepp och Lås
- Härdning
- Korrekt Struktur
- Kraftgenerering
- Korrekta vinklar
mm …